Praktijk voor Mesologie en Complementaire Geneeswijzen

Anne-Marie Bakker

Wat is Mesologie?  www.mesologie.nl

Mesologie® neemt een centrale plaats in tussen de reguliere geneeskunde en de alternatieve (complementaire) gezondheidszorg. De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan inzichten uit de complementaire geneeswijzen.

Het begrip Mesologie® is afgeleid van het woord mesoderm; hieruit ontstaat onder andere het bindweefsel. In het mesoderm vindt uitwisseling plaats; enerzijds is er een aanbod van voedingsstoffen naar cellen, anderzijds vindt er de afvoer van afvalstoffen plaats naar de uitscheidingsorganen. In het mesoderm vindt tevens de reactie plaats van de mens op een prikkel. De reactie op de prikkel is bepalend voor het evenwicht in het menselijk functioneren (gezond/functioneel of ziek/dysfunctioneel).

Als de reactie is verstoord, kan er een (chronische) ziekte ontstaan, die bij elk mens in verschillende klachten tot uiting kan komen.
Elk signaal of klacht maakt deel uit van het geheel. Symptomen onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, omdat hiermee de oorzaak nog niet is verdwenen. Er wordt naar meer dan alleen de klacht gekeken. De totale mens met al zijn lichamelijke en geestelijke aspecten verdient de aandacht.

Complementair wordt naar de oorzaak gezocht vanuit diverse geneeswijzen:

  • Kennis van anatomie, fysiologie en pathologie
  • Chinese Geneeskunde en Ayur Veda (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
  • Diagnostische meting middels het Asyra meetsysteem
  • Homeopathie en Fytotherapie (kruidenleer)
  • kPNI (klinische Psycho-Neuro-Immunologie)

De behandeling is gericht op het aanpakken van de oorzaak van klachten en ondersteunen van het zelfregulerend vermogen van de mens om het eigen evenwicht te herstellen.

Wat is kPNI?  www.kPNI.nl

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) vindt zijn oorsprong in de wetenschap PNI, die in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen is ontwikkeld.

Het klinische vakgebied kPNI wordt gekenmerkt door nauw internationaal samenwerkende wetenschappers die voornamelijk onderzoek verrichten naar de interacties tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem en de wederzijdse relatie tussen gedrag en gezondheid.

Voeding in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deeplearning zijn enkele therapiepeilers binnen de kPNI.

Van ziekenzorg naar gezondheidszorg: kPNI is van groot belang voor de gezondheid van de moderne mens. De wetenschap ontdekt in toenemende mate dat we ons niet kunnen onttrekken aan onze evolutionaire achtergrond en de specifieke leefomgeving waarin we zijn ontstaan. Deze omgeving vormde samen met de sociale structuur van oudsher een kloppend geheel met het menselijk genoom.

Inzicht en geintegreerde kennis van voeding, immunologie, endocrinologie, neurologie, psychologie, sociologie en pathologie in heden en verleden creeert zo binnen de kPNI mogelijkheden om de gezondheid zo veel mogelijk te bevorderen en de ziektelast terug te dringen.

PMCG Anne-Marie Bakker

Telefoon: 026 325 4857
E-mail: anne-m.bakker@planet.nl